python文本 字符串对齐

2021-01-08 13:56 更新

python 字符串对齐

场景:

字符串对齐

python 提供非常容易的方法,使得字符串对齐

  >>> print("abc".center (30,'-'))  
  -------------abc--------------                         
  >>> print("abc".ljust (30)+'|')  
  abc                           |  
  >>> print("abc".rjust (30))  
                             abc  
  >>>   

分别是 center,ljust,rjust

三个方法默认填充是空格,也可以使用其他字符填充

以上内容是否对您有帮助:
在线笔记
App下载
App下载

扫描二维码

下载编程狮App

公众号
微信公众号

编程狮公众号

意见反馈
返回顶部